Turkish-German translations for yönetmek:

leiten · regieren · führen · beherrschen · verwalten · steuern · other translations

yönetmek leiten

Bu operasyonu gerçekten kim yönetiyor David?

Wer leitet diese Operation wirklich, David?

Al Zahrani, Suudi elçiliğinin dışında, bir terörist hücresini yönetiyor.

Al Zahrani leitet eine terroristische Zelle aus der saudischen Botschaft heraus.

Hayır, sen popüler bir dergi yöneten kızgın bir asisin.

Du bist ein wütender Rebell, der ein beliebtes Magazin leitet.

Click to see more example sentences
yönetmek regieren

Johnnie, Chicago'yu yönetiyor; çünkü Gino onun babası.

Johnnie regiert Chicago, Gino ist sein Vater.

Bütün şehri mi yönetmek istiyorsun?

Du willst die ganze Stadt regieren?

Norvania'yı o yönetiyor olmalı. Drazen ve babası gibi barbarlar değil.

Er sollte Norvania regieren, nicht Barbaren wie Drazen und sein Vater.

Click to see more example sentences
yönetmek führen

Kim yönetecek, Turtle mı?

Wer soll Regie führen, Turtle?

General Bandari, ilk saldırıyı yönetmek istiyormuş.

Heerführer Bandari möchte den ersten Angriff führen.

Bir çeteyi yönetmek için akıllı olmak gerekir.

Um eine Bande zu führen, muss man klug sein.

yönetmek beherrschen

Bu şehri çeteler ve uyuşturucu satıcıları yönetiyor.

Diese Stadt beherrschen Gangs und Drogendealer.

Tayfaların yönettiği ve bayrak dalgalandırmayan büyük zenginlikle dolu bir yer.

Einen Ort großen Reichtums, beherrscht von Schiffscrews, und über dem keine Fahne weht.

yönetmek verwalten

O, OCP'yi yönetiyor.

Er verwaltet OCP.

yönetmek steuern

Ağır hackerlar, önemli botnetleri yöneten insanlar.

Ernstzunehmende Hacker, Leute, die große Botnets steuern.