Turkish-German translations for yükümlülük:

Belastung · Pflicht, Pflichten · other translations

yükümlülük Belastung

O bir yükümlülük Ray.

Er ist eine Belastung, Ray

Bir yükümlülük oldun, Emily.

Du bist eine Belastung, Emily.

Ajan Forrest, duygusal iletişiminizi yükümlülük olarak tanıladı.

Agent Forrest diagnostizierte Ihre emotionale Bindung als Belastung,

yükümlülük Pflicht, Pflichten

Yasal yükümlülükler, maddi yükümlülükler.

Gesetzliche Pflichten. Finanzielle Pflichten.

Ama Timicin'in burada yükümlülükleri var.

Aber Timicin hat zu Hause Pflichten.