Turkish-German translations for yük:

Last · Bürde · Belastungen, Belastung · Ladung · Lasten · belasten · Frachten, Fracht · other translations

yük Last

Şimdi omuzlarından yükünü at ve benim gibi gerçek bir ajan ol.

Jetzt endledigen Sie sich der Last und seien Sie ein echter Spion wie ich!

Ne kadar berbat bir yük.

Was eine schreckliche Last.

Latin'in aldığı her nefes senin için bir yük.

Jeder Atemzug des Lateiners wird zur Last für dich.

Click to see more example sentences
yük Bürde

Ama babanın omzunda fazladan bir yük var.

Aber dein Vater trägt eine zusätzliche Bürde.

Hasta bir çocuk,Bu çok pahalı bir yük

Ein krankes Kind ist ist eine teure Bürde.

Arthur'un üstünde büyük bir yük var.

Arthur trägt eine schwere Bürde.

Click to see more example sentences
yük Belastungen, Belastung

Belki de sen onun bir yük olduğunu düşündün.

Vielleicht dachten Sie, er wäre eine Belastung.

Bu bazen ağır bir yük olyor.

Es ist manchmal eine Belastung.

Bunun büyük bir yük olduğunu biliyorum, ama

Ich weiß, dass es eine Belastung ist, aber

Click to see more example sentences
yük Ladung

O zaman bu çok değerli bir yük olmalı Bay Hooke. Üzgünüm.

Dann muss es ja eine äußerst wertvolle Ladung sein, Mr. Hooke.

Ve bu bebek yükünü boşalttığında harap edicidir.

Und wenn dieses Baby seine Ladung abgibt Vernichtend.

Svenja'ya yeni bir kılıç alacaksın ve yükünü alacağız.

Svenja bekommt ein neues Schwert, und wir bekommen eure Ladung.

Click to see more example sentences
yük Lasten

Ben yük uçağı uçuran bir yedek askerim.

Ich bin ein Wochenendkrieger, der Lasten fliegt.

Boyunduruklarını farklı bir yük taşımak için kullanıyorlardı.

Jetzt wurden die Ziegeljochs für andere Lasten verwendet.

yük belasten

Büyük bir yük, değil mi?

Es ist belastend, nicht?

yük Frachten, Fracht

Ele geçirilen gemiler ve yük

Aufgebrachte Schiffe und Fracht