Turkish-German translations for yükseklik:

Höhe · Anhöhe · Erhebung · Höhen · other translations

yükseklik Höhe

Beni maksimum yüksekliğe çıkar.

Bring mich auf maximale Höhe.

yükseklik Anhöhe

O yüksekliğe çık.

Über dieser Anhöhe.

yükseklik Erhebung

Yükseklik, o denizaltı olabilir. Biz de burada olabiliriz.

Die Erhebung könnte das U-Boot sein dann wären wir hier.

yükseklik Höhen

Sıralama mikroplar, iğneler, süt, ölüm, yılanlar, mantarlar, yükseklik, kalabalık, asansörler

Das heißt: Keime, Nadeln, Milch, Tod, Schlangen, Pilze, Höhen, Mengen, Aufzüge