Turkish-German translations for yükselen:

stieg · aufsteigend · Aszendent · other translations

yükselen stieg

Kalp atışı yükseliyor kan basıncı artıyor.

Herzschlagfrequenz erhöht sich, Blutdruck steigt

Yağ basıncı yükseliyor.

Der Oldruck steigt.

Nem yükseldiğinde ve ürünün bulanıklaşmaya başladığında ne olacak?

Wenn die Luftfeuchtigkeit steigt und dein Produkt trüb wird?

Click to see more example sentences
yükselen aufsteigend

Ragnar'ın yükselmesine yardım ettim ve şimdi Reis oldu.

Ich half Ragnar aufzusteigen, und jetzt ist er Jarl.

Kardeşim yükselmek olamaz!

Mein Bruder kann nicht aufsteigen!

Musashi yükselmek olamaz.

Musashi kann nicht aufsteigen.

Click to see more example sentences
yükselen Aszendent

Yükseltici buralarda bir yerde olmalı.

Der Aszendent muss hier irgendwo sein.

Yükseltici neden burada olsun ki?

Warum sollte der Aszendent hier sein?

Başak burcu, yükselen Aslan.

Mein Aszendent ist Löwe.