Turkish-German translations for yüz:

Gesichter, Gesicht · hundert · Seite · Face · einhundert · Angesicht · hundertprozentig · Oberflächen, Oberfläche · Antlitz · Mienen, Miene · Visage · other translations

yüz Gesichter, Gesicht

Elimde bir kanıt yok ama senelerdir Victoria'nın yüzünü inceliyorum.

Ich habe keine Beweise, aber ich habe Victorias Gesicht jahrelang studiert.

Kafası karışık yüzler görüyorum.

Ich sehe einige verwirrte Gesichter.

Her yüzü kontrol ettim.

Ich prüfte jedes Gesicht.

Click to see more example sentences
yüz hundert

Bir kaç yüz, kattrilyon.

Ein paar Hundert Billiarden.

Bir kaç yüz tık kadar.

Ein paar hundert Kilometer.

Yüz milyonlarca dünya.

Hundert Millionen Welten.

Click to see more example sentences
yüz Seite

O, Othello'nun karanlık yüzü.

Er ist Othellos dunkle Seite.

Belki de bu yüzden, her iki tarafı da anlayabiliyordu.

Vielleicht ist es deswegen weshalb er beide Seiten verstand

Beş yıl boyunca, yüzlerce sayfa

Fünf Jahre lang tausende von Seiten!

Click to see more example sentences
yüz Face

İki Yüzlü sana yalan söyledi.

Two-Face hat dich angelogen.

Bunlar Guitar Face albümünün B yüzünde olabilir.

Das könnte die B-Seite von Guitar Face sein.

Ve şimdi, Dikkat Yüz için duyalım!

Und jetzt einen Applaus für Mind Face!

Click to see more example sentences
yüz einhundert

Yüzlerce teşekkürler Esmerelda.

Einhundert Dankeschöns, Esmeralda.

Evet, ama sadece yüz tane.

Ja, aber nur einhundert.

Aradan yüz yıl geçti. Ağabeyim ve ben yeni Avatar'ı bulduk. Aang adında bir hava bükücü.

Einhundert Jahre vergingen und mein Bruder und ich entdeckten den neuen Avatar, einen Luftbändiger namens Aang.

yüz Angesicht

Yüz Yüze" programına hoş geldiniz.

Willkommen bei Von Angesicht zu Angesicht.

Bu yüzden dehşete düşerim huzurunda.

Darum erschrecke ich vor seinem Angesicht;

Yüz yüze mi görüşeceksin?

Von Angesicht zu Angesicht?

yüz hundertprozentig

Yüzde yüz hakikat, palavra yok.

Hundertprozentig ehrlich, kein Blödsinn.

Biz namuslu dürüst yani milletine, devletine bağlı yüzde yüz Türk insanıyız.

Wir sind ehrenhafte, ehrliche Vaterlands und volksvebundene hundertprozentige Türken

Yalan söylüyor, kesinlikle, yüzde yüz.

Er lügt, hundertprozentig sicher.

yüz Oberflächen, Oberfläche

Derin bir nefes al ve yüzeye doğru yüz.

Atme tief ein und schwimm zur Oberfläche.

Gezegen Sigma Draconis VII'de yüzlerce metre yer altında.

Hunderte von Metern unter der Oberfläche von Sigma Draconis VII.

yüz Antlitz

Sebastian Tanrı'nın yüzünü gördü.

Sebastian sah das Antlitz Gottes.

yüz Mienen, Miene

Barney Balaban'ın yüzü gibi.

Genau wie Barney Balabans Miene.

yüz Visage

Evet. Bir daha asla yüzünü görmek istemiyorum!

Ich will nie mehr deine Visage sehen!