Turkish-German translations for yüzey:

Oberflächen, Oberfläche · Fläche · Flächen · other translations

yüzey Oberflächen, Oberfläche

Metal bir yüzey var sanki.

Wie eine Metall Oberfläche.

Yüzeyin altında mı?

Unter der Oberfläche?

Derin bir nefes al ve yüzeye doğru yüz.

Atme tief ein und schwimm zur Oberfläche.

Click to see more example sentences
yüzey Fläche

Bu, odaklı bir kırık örüntüsü iki yüzeyin direk temasından oluşan ufak bir alan.

Das ist ein zielgerichtetes Frakturmuster, ein kleiner Bereich mit Fläche-zu-Fläche Kontakt.

Temiz bir prevertebral yüzey yok.

Das ist keine saubere prävertale Fläche.

yüzey Flächen

Kilise çanları büyük bir yüzeyden yankılanıyor.

Kirchenglocken hallen auf großen Flächen wider.