Turkish-German translations for yıkamak:

waschen · abwaschen · other translations

yıkamak waschen

Şimdi gidip ellerini yıka.

Geh jetzt Hände waschen.

Önce, tüm arabaları yıka, cilala.

Zuerst alle Autos waschen, dann polieren.

Temizlemek,"hayır." Yıkamak

Waschen."Reinigen,"nein." Säubern

Click to see more example sentences
yıkamak abwaschen

Judith, Hallur'a bulaşıkları yıkayıp temizlik yapmasını söyle.

Judith, sag Hallur, dass er abwaschen und aufräumen soll.