Turkish-German translations for yıllarca:

jahrelang · other translations

yıllarca jahrelang

Bu çığır açan buluşlar, yıllar süren aralıksız çalışmalar olmasa başarılabilir mi?

Wurden diese großartigen Durchbrüche jemals erzielt ohne jahrelanges unermüdliches Studium?

Yıllar boyunca hakkında söylentiler, hikayeler duydum.

Jahrelang habe ich Gerüchte gehört, Geschichten.

Yıllardır dişimden tırnağımdan artırıyorum.

Ich habe jahrelang Geld gehamstert.

Click to see more example sentences