yaşamdan

Yeni kimlikler, yeni yaşamlar.

Neue Identitäten, neue Leben.

Eski yaşamların geride bıraktıkları.

Alte Leben unvollendet, zurückgelassen.

Sanat, yaşamın bir doğrulaması olmalıdır.

Kunst sollte eine Lebensbejahung sein.

Zenginlerin sefih yaşamından bir lokma.

Nein. Lumpengesindel für Millionäre.

Aynı ruh, farklı yaşamlar.

Gleiche Seele, anderes Leben.

İnsansı yaşamına uygun olan.

Geeignet für humanoides Leben.

Yaşamsal fonksiyonları normal ama anlayamıyorum.

Alle Lebenszeichen normal.. . aberichversteheesnicht.

Yaşamını ve yaşamını geçirme şeklini izlemek bütün olarak yararsız bir kamera hataları silsilesi adeta.

Dein Leben und die Betrachtung desselben ist wie eine Sketchshow ineffektiver Körperfunktionen.

Beyin faaliyetleri dengeleniyor, yaşamsal bulgular normale yaklaşıyor.

Isokortikalfunktionen stabil, alle Lebenszeichen erreichen Normalwerte.

Burada güzel bir yaşamın vardı.

Du hattest hier ein gutes Leben.