Turkish-German translations for yabancı:

Fremder, fremd, Fremde, Fremden · Ausländer · ausländisch · außerirdisch · Ausländerin · alien · fremdartig · auswärtig · ungewohnt · other translations

yabancı Fremder, fremd, Fremde, Fremden

Senin için bir yabancı.

Für dich ein Fremder.

Yabancı bir yüz?

Ein fremdes Gesicht?

Yabancı Arayan Yabancılar.

Fremde suchen Fremde.

Click to see more example sentences
yabancı Ausländer

Çinli'ler için kolay ama ama yabancılar için çok çok zor.

Einfach für Chinesen, aber für Ausländer sehr, sehr schwierig.

Tüm yabancılar sınır dışı edilir.

Alle Ausländer werden deportiert.

Bütün o yabancılar.

AII diese ausländer.

Click to see more example sentences
yabancı ausländisch

Yabancı bir araba arıyorlar.

Sie suchen einen ausländischen Wagen

Kahrolası yabancı arabalar her zaman donuyor.

Ausländische Wagen frieren immer ein.

Kahrolası yabancı arabalar.

Verdammte ausländische Autos.

Click to see more example sentences
yabancı außerirdisch

Efendim. Yabancı gemiler silah kapaklarını açtılar.

Außerirdische Schiffe haben Kanonenluken geöffnet.

Ve en son karşılaştığımızda, bir yabancıyı evinde sakladın.

Bei unserem letzten Treffen beherbergten Sie einen Außerirdischen.

Yabancı radarlar elektronik sistemlerimizi karıştırıyor.

Außerirdische Scannerkonfiguration stört unsere Systeme.

Click to see more example sentences
yabancı Ausländerin

Ama sen, bir kadın ve bir yabancı; kral senin emrindeymiş gibi gözükmesini sağladın.

Aber Sie, eine Frau und Ausländerin,. .haben Anschein erweckt, König gehorcht Ihnen.

Zavallı Christine. Çünkü O bir yabancı.

Bedauere Christine, weil sie Ausländerin ist.

yabancı alien

Yabancı bir parazitin veyahut Koca Ayak'ın.

Eine Art Alien-Parasit oder Bigfoot!

İnsanlar ve yabancılar.

Menschen und Aliens.

yabancı fremdartig

Çocukların diğer çocukları öldürmesi Will için yabancı bir kavram değil.

Dass Kinder, andere Kinder töten, ist für Will keine fremdartige Vorstellung.

Ev, benim için yabancı bir kavram.

Das Zuhause ist ein fremdartiges Konzept.

yabancı auswärtig

Yabancı bir ajanlayken size bildirilenlerin mühürlenmiş olması gerekir.

Interaktionen mit auswärtigen Agenten müssen authentifiziert werden.

yabancı ungewohnt

Bu sana da, bana olduğu gibi yabancı geliyor mu?

Kommt dir das so ungewohnt vor wie mir?