Turkish-German translations for yakından:

sehr · eng · other translations

yakından sehr

Çok, çok yakında.

Sehr, sehr bald.

Yakında Çok yakında.

Bald, sehr bald.

Çok yakında minik kiraz çiçeğim.

Sehr bald, meine kleine Kirschblüte

Click to see more example sentences
yakından eng

Belki o kadar yakından değil.

Vielleicht nicht so eng.

Thom ile çok yakından çalışmıştın, değil mi?

Du hast eng mit Thom zusammengearbeitet, nicht wahr?