yaklaşırken

Sensörler hızla yaklaşan bir Klingon gemisi saptadı.

Sensoren fanden ein rasch nahendes Klingonenschiff.

Bomba yüklü bir filo hava sahamıza yaklaşıyor.

Ein feindlicher Bomberverband nähert sich unserem Luftraum.

Onarımları bitirmeye çalışıyoruz, ama bir fırtına daha yaklaşıyor.

Wir führen Reparaturen durch, aber ein weiterer Sturm naht.

Bir Borg gemisi yaklaşıyor.

Ein Borg-Schiff nähert sich.

Dr. List. Gizlenmiş bir uçak yaklaşıyor.

Ein getarntes Flugzeug nähert sich.

Adanıza küçük bir deniz uçağı yaklaşıyor.

Ein kleines Wasserflugzeug nähert sich Ihrer Insel.

Tanımlanamayan nesne hızla yaklaşıyor.

Unidentifiziertes Objekt nähert sich.

Yaklaşan bir Klingon gemisi var.

Ein Klingonenschiff nähert sich uns.

Gravimetrik çekim, tolerans derecesine yaklaşıyor.

Anziehungskraft nähert sich Toleranzniveau.

İki Hazari gemisi yaklaşıyor.

Zwei Hazari-Schiffe nähern sich.