Turkish-German translations for yalnız:

allein · nur · einsam · bloß · lediglich · einzig · ausschließlich · other translations

yalnız lediglich

Yalnızca bir hafta!

Lediglich eine Woche!

Yoksa yalnızca bir intikal mi?

Oder lediglich eine Bewegung?

Bu yalnızca bir Bay Reese.

Lediglich ein Konstrukt, Mr. Reese.

Yalnızca bir kazayı haber vermediği için suçlanacak.

Er ist lediglich der Nichtmeldung eines Unfalls schuldig.

Evet ama rezonatör yalnızca küçük bir kısmı.

Ja, aber das ist lediglich der kleinste Teil.

Benim yaptığım yalnızca brek'tal geleneğine uymak.

Ich folgte lediglich dem brek'tal-Ritual.

Yalnızca çok fazla nota var.

Es hat lediglich zu viele Noten.

Yalnızca sana sen olman için yardım etmek.

Dir lediglich helfen, du selbst zu sein.