yanılgı

Hayır. Bu ortak bir yanılgı.

Nein, ein übliches Missverständnis.

Bir yanılgı yaşıyor.

Er ist verblendet.

Fa Deng'i senin yanılgıların felakete götürdü..

Dein Einsatz brachte Fa Deng nur Unglück.

Buna görsel yanılgı denir.

Wir nennen das Dptik.

Yoksa sadece bir yanılgı mıydı bu?

Oderbildeichmir das nur ein?