yanıtlar

Bunu daha sonra yanıtlayacağım.

Das werde ich später beantworten.

Sadece daha kesin yanıtlar istiyoruz.

Ich möchte nur präzisere Antworten.

Bunu gelecek cumartesi yanıtlayacağım.

Das beantworte ich nächsten Samstag.

Bunu yanıtlayacağım genç bayan.

Das beantworte ich, junge Dame.