Turkish-German translations for yandan:

seitlich · other translations

yandan seitlich

Yan tarayıcılar Alawanir Nebula'sında üç ayrı frekansta üç ayrı tarama gerçekleştirdiler.

Die seitlichen Sensoren führten drei Spektralanalysen des Alawanir-Nebels durch.

Diş kapmalamaları, öndişin orta ve yan tarafının üstündeymiş.

Zahnverblendunfen über den zentralen und seitlichen Schneidezähnen.

Şimdi bir de yana çek!

Und nun auch seitlich!

Click to see more example sentences