Turkish-German translations for yanlış anlaşılma:

Mißverständnis · other translations

yanlış anlaşılma Mißverständnis

Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum.

Ich glaube hier gibt es ein Mißverständnis.

Bu bu bir yanlış anlaşılma.

Das das ist ein Mißverständnis.