Turkish-German translations for yanlışlık:

Irrtümer, Irrtum · Fehler · Verwechslungen, Verwechslung · other translations

yanlışlık Irrtümer, Irrtum

Kesinlikle bir yanlışlık olmalı!

Da muss ein Irrtum vorliegen!

Bir yanlışlık olmalı değil mi?

Das muss ein Irrtum sein, oder?

Ama ama bir yanlışlık var!

Aber das muss ein Irrtum sein!

Click to see more example sentences
yanlışlık Fehler

Burada bir yanlışlık olmalı.

Es muss ein Fehler sein.

Hayır! Hayır, bir yanlışlık olmalı.

Nein, das muss ein Fehler sein!

Bak Enrica, bir yanlışlık olmalı.

Enrica, es muss ein Fehler sein!

Click to see more example sentences
yanlışlık Verwechslungen, Verwechslung

Bekle, bekle. Bayan. Bagchi, belki bir yanlışlık vardır.

Mrs. Bagchi, vielleicht gab es da eine Verwechslung.

Bu durumu Moshe'ye sordum o da büyük bir yanlışlık olduğunu söyledi.

Ich fragte Moshe deswegen, und er sagte, es war eine Verwechslung.