Turkish-German translations for yaprak:

Blätter, Blatt · Laub · Blütenblatt · other translations

yaprak Blätter, Blatt

Hayır, ben yaprak toplamıştım.

Nein. Ich musste Blätter sammeln.

Bu Teksas meşesi patron. Yapraklarını mart başında döküyor.

Texanische immergrüne Eichen verlieren die Blätter Anfang März.

Meyveler, çiçekler ve yapraklar.

Früchte, Blumen und Blätter.

Click to see more example sentences
yaprak Laub

Biri dışarıda yaprak yakıyor.

Jemand verbrennt draußen Laub.

Sen bir kayık tabak yaprak ve açan bir gül goncasısın.

Du bist ein Schiffchen voller Laub, eine sich öffnende Rose.

Yaprak dökümü, traktör gezileri ve en önemlisi, mezuniyet gecesi.

Frisch gefallenes Laub, Heufahrten, und am allerwichtigsten, Homecoming.

Click to see more example sentences
yaprak Blütenblatt

Bir tane taç yaprak suyun yüzeyinde geziniyordu.

Auf der Wasseroberfläche schwamm ein Blütenblatt.