Turkish-German translations for yarı:

halber, halb · Hälften, Hälfte · morgig · other translations

yarı halber, halb

Yarı insan yarı penguen!

Halb Mensch, halb Pinguin!

Belki de ben yarı Yahudiyimdir.

Ich könnte halb jüdisch sein.

Yarı Hristiyan, yarı Berberi.

Halb christlich, halb mohammedanisch.

Click to see more example sentences
yarı Hälften, Hälfte

Ama neden bu yarısını bıraksınlar ki?

Aber warum diese Hälfte zurücklassen?

Her zaman yarısını güneşte yanmak ve sarhoş olmak için harcarız, Coop.

Wir verprassen immer die Hälfte davon an Sonnenbränden und benebelten Erinnerungen, Coop.

Diğer yarısı ise korkunç bir kâbus gibi!

Die andere Hälfte ist wie ein verrückter Alptraum.

Click to see more example sentences
yarı morgig

Evet ama teknik olarak o da yarının kahvaltısından önce oluyor.

Ja, aber technisch gesehen wäre es dann schon vor dem morgigen Frühstück.