Turkish-German translations for yarık:

spalten, Spalte, Spalt · Einschnitt · other translations

yarık spalten, Spalte, Spalt

Bu bir yarık manüpülatörü.

Dies ist ein Spalt-Manipulator.

Alanın etrafını yarık izleyicilerle çevirin.

Bringt überall Spalt-Überwachungsgeräte an.

Senin yüzünden yarık çatlıyor.

Der Spalt zersplittert deinetwegen.

Click to see more example sentences
yarık Einschnitt

Yamaçlarda yüzlerce metre genişlikte derin yarıklar oluşuyor.

Ganze Hanglagen zeigen Hunderte Meter breite Einschnitte.