yarısı

Bu nedenle akustik zemin incelemesi yarıda kesildi.

Deswegen wurde eine akustische Bodenprüfung vorzeitig abgebrochen.

Yarı insan yarı penguen!

Halb Mensch, halb Pinguin!

Yarı insan, yarı makine.

Halb Mensch, halb Maschine.

Yarı insan, yarı Tanrı.

Halb Mensch, halb Gott.

Ama bu Johnny biraz arkadaşın Groppi'ye benziyor. Yarı deli.

Aber dieser Johnnyboy ist ein wenig wie dein Freund Groopy.

Onlar yarı insan yarı maymundur.

Sie waren halb Mensch, halb Affe.

Gece yarısına kadar vaktimiz var.

Wir haben Zeit bis Mitternacht.

Yarı insan, yarı silah.

Halb Mensch, halb Knarre.

Ben bir yarı-köstebek tanıyorum.

Ich kenne einen halben Maulwurf.

Yarım milyon şimdi, diğer yarısı sonra.

Eine halbe Millionen jetzt, eine halbe später.