yarıyor

Sizin kanallarınız işe yarıyor değil mi?

Aber Ihr Conduit funktioniert, oder?

Yani, ürünün işe yarıyor.

Ich meine, Ihr Produkt wirkt.

Şu düğme ne işe yarıyor?

Wozu ist dieser Knopf?

Sigara işe yarıyor.

'Ne Zigarette hilft.

Bak, planın işe yarıyor.

Schau, dein Plan funktioniert.

Test işe yarıyor.

Der Test funktioniert.

Vergi indirimleri işe yarıyor.

Steuersenkungen sind wirksam. REPORTER:

Hayır, gerçekten işe yarıyor.

Nein, es funktioniert wirklich.

Max, bu bir yalan makinesi ve gerçekten işe yarıyor.

Max, das ist ein Lügendetektor. Er funktioniert wirklich.

Tamam, kanıtladın. Bütün o Mimar Ted Mosby şeyi işe yarıyor.

Du hast es bewiesen, die ganze Ted Mosby Architeketen Sache funktioniert.