yaratmaya

Hız ayarlamaları kolay, ama açıdaki bir değişiklik, tetiği çekmekte sorun yaratır.

Tempokorrekturen sind einfach, aber ein Winkelwechsel ist ein Kalkulationsproblem.

Birçok insan vejetaryen beslenmesinin ne işe yaradığını yanlış anlıyor.

Viele Menschen missverstehen, wie eine vegetarische Ernährung funktioniert.

Kim kendine yeni bir kimlik yaratır ki?

Wer würde sich eine neue Identität erschaffen?

Yeni bir hayat yaratabiliriz biz.

Wir können ein neues Leben erschaffen.

Yeni bir kimlik yaratmış.

Eine neue Identität kreiert.

Beni bir yara yüzünden mi öldürmek istiyorsun?

Wollen Sie mich wegen einer Narbe umbringen?

Eğer işler ters giderse hançer işimize yarayabilir.

Wenn alles schief läuft, wäre dieser Dolch sicherlich hilfreich.

Ya da, daha kötüsü onu yarayabilir hatta onu öldürebilirim.

Oder schlimmer, ich könnte ihn verwunden, oder sogar töten.

Her zaman Harry'nin kodunun yaratıcı sorun çözme metodu olduğunu düşündüm,

Ich dachte immer Harry's Kodex wäre eine Sofort-Kreativ-Problemlösung,

Yaratıcı bir başkaldırıya ihtiyacımız var.

Wir brauchen kreative Meinungsverschiedenheiten.