Turkish-German translations for yatak odası:

Schlafzimmer · Schlafgemach · other translations

yatak odası Schlafzimmer

Yatak odası oturma odası, çok iyi bir mutfak.

Ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine sehr gute Küche.

Üst katta bir yatak odası var.

Da ist ein Schlafzimmer oben.

İki yatak odası vardı.

Es gab zwei Schlafzimmer.

Click to see more example sentences
yatak odası Schlafgemach

Burası siz Majesteleri'nin yatak odası.

Hier ist euer Schlafgemach, eure Majestät.

Wallace atıyla yatak odasına girmiş ve onu öldürmüş.

Ja. Wallace ritt in sein Schlafgemach und tötete ihn.

Majesteleri'nin yatak odası.

Seine Majestät's Schlafgemach.