Turkish-German translations for yazan:

Schreiber · other translations

yazan Schreiber

Ben Murphy. Yazı işlerini bağla.

Murphy hier, einen Schreiber.

Daha sonra, yazılı olarak iletişim kurmaya başladığımızda, el yazmalarını yazan insanlar fikirlerimizi katladı ve çoğalttı.

Später, als wir begannen schriftlich zu kommunizieren multiplizierten Armeen von Schreibern unsere Ideen.

Ben Schwartz. Yazı işlerini bağla.

Hier ist Schwartz, einen Schreiber.