Turkish-German translations for yedek:

Ersatz · Reserven, Reserve · Ersatzmänner, Ersatzmann · Reservespieler · zusätzlich · Datensicherung · Sicherungskopie · other translations

yedek Ersatz

Hayır, gemide yedek berilyum küresi yok.

Nein, wir haben keine Ersatz-Berylliumkugel.

O yüzden yedeğe ihtiyaçları vardı.

Darum brauchten sie einen Ersatz.

Patlak lastiği çıkarmadan önce, yedek lastiğini kontrol etmelisin.

Bevor du den Platten abmachst solltest du den Ersatz kontrollieren.

Click to see more example sentences
yedek Reserven, Reserve

İki panzer taburunu yedekte tutmayı becermiştim.

Ich habe zwei Panzerbataillone in Reserve.

Bütün yedekler, süvari, herkes Achillas'ın peşine düşsün.

Alle Reserven, Kavallerie, jeder Mann, beziehen Stellung hinter Achillas.

Allie seni yedekte tutuyor.

Allie hat dich in Reserve.

Click to see more example sentences
yedek Ersatzmänner, Ersatzmann

Sen Albert Finney'in yedeği değil miydin?

Waren Sie nicht Albert Finneys Ersatzmann?

Bir yedek için fena değildin.

Nicht schlecht, für einen Ersatzmann.

yedek Reservespieler

Evet, onun yedekler arasında olduğunu sanıyorum.

Ich glaube, er ist Reservespieler. Warte

Burada yedekler mi var?

Seid ihr die Reservespieler?

yedek zusätzlich

Yanına yedek bir at al.

Nimm ein zusätzliches Pferd.

Peki ya yedek oksijen arındırıcılarımız?

Was ist mit zusätzlichen Luftfiltern? COOPER:

yedek Datensicherung

Ya yedek aygıta ne oldu?

Was ist mit Datensicherung?

yedek Sicherungskopie

Yedek bilgileri al.

Hol die Sicherungskopie.