Turkish-German translations for yedinci:

siebte · siebter · other translations

yedinci siebte

Oh, yedinci sınıf şakası.

Oh, siebte Klasse Niveau.

Bu da, ikinci ve üçüncü buz devri dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci buz devri.

Das ist die zweite und dritte Eiszeit zurück. Vierte, fünfte, sechste und siebte Eiszeit zurück.

Ah, blastosist altıncı ve yedinci kaburga kemikleri arasına yerleşmiş.

Die Blastozyste sitzt zwischen der sechsten und siebten Zwischenrippe.

Click to see more example sentences
yedinci siebter

Yedinci Kardeş, Altıncı Kardeş siz burayı koruyun.

Siebter Bruder, Sechster Bruder, ihr haltet Wache.

Dorothy Vallens, yedinci kat.

Dorothy Vallens, siebter Stock.

Bu benim yedinci yaş günüm.

Das ist mein siebter Geburtstag.

Click to see more example sentences