Turkish-German translations for yeniden:

wieder · erneut · nochmal · nochmals · schon wieder · noch einmal · aufs neue · other translations

yeniden wieder

Yeniden arkadaş olabilir miyiz?

Wir können wieder Freunde sein?

Yeniden bir aile olabilir miyiz?

Können wir wieder eine Familie sein?

Seni yeniden beyaza alıştırabilir.

Er kann dich wieder draufbringen.

Click to see more example sentences
yeniden erneut

Şimdi o sinyali yeniden kapatmamız gerekiyor.

Jetzt müssen wir dieses Signal ausschalten Erneut.

Yeniden ateş ediyorlar.

Sie schießen erneut.

O beni yeniden öldürmeden onu öldürmek için.

Ihn töten, bevor er mich tötet Erneut.

Click to see more example sentences
yeniden nochmal

Bunu daha sonra yeniden konuşuruz.

Wir reden später nochmal darüber.

Yeniden dene, dostum.

Versuch's nochmal, Kumpel.

Hadi yeniden deneyelim.

Versuchen wir's nochmal.

Click to see more example sentences
yeniden nochmals

Yeniden teşekkür ederim, Zoe.

Nochmals vielen Dank, Zoe.

Yeniden merhaba, Sara.

Nochmals hallo, Sara.

Yeniden merhaba Sheldon.

Nochmals hallo, Sheldon.

Click to see more example sentences
yeniden schon wieder

Yeniden, "neden?

Schon wieder: "Warum?

Yogi Berra bir keresinde demiş ki bu yeniden deja vu gibi.

Ich glaube, Yogi Berra sagte mal: "Es ist schon wieder wie ein Déjà-vu.

Yeniden olmaz, yeter bu kadar!

Nicht schon wieder. Es ist genug!

yeniden noch einmal

Tüm bu hisleri yeniden yaşamak çok zor olmalı. Ama bu sefer farklı olacak.

All das noch einmal zu durchleben, ist schwierig, aber diesmal wird es anders sein.

Ve şimdi Baş Müfettiş Jean-Paul Zatapathique kazanan şarkıyla yeniden sahnede.

Und hier ist Chefinspektor Jean-Paul Zatapathique noch einmal mit dem Siegertitel.

yeniden aufs neue

Virgül ışık görünmeye başladı yeniden.

Komma das Licht erstrahlte aufs Neue.