Turkish-German translations for yerçekimi:

Schwerkräfte, Schwerkraft · Gravitationsfeld · schwere · Gravitation · other translations

yerçekimi Schwerkräfte, Schwerkraft

Yapay yerçekimi halisülasyona sebep olabilir.

Künstliche Schwerkraft kann Halluzinationen hervorrufen!

Yerçekimi çok önemli bir şeydir.

Schwerkraft ist sehr wichtig.

Yerçekimi saçma mı?

Ist Schwerkraft Quatsch?

Click to see more example sentences
yerçekimi Gravitationsfeld

Dışarıda bir yerçekimi alanı var.

Da draußen ist ein Gravitationsfeld.

İkon yerçekimi alanımızı terk etti.

Ikon hat unser Gravitationsfeld verlassen.

Yerçekimi alanı roketleri aşağı çekiyor.

Das Gravitationsfeld zieht die Raketen runter.

Click to see more example sentences
yerçekimi schwere

Nakliye gemisi Denver bir yerçekimi mayınına çarpmış. Ağır hasar görmüşler.

Das Transportschiff Denver ist durch eine gravitische Mine schwer beschädigt worden.

yerçekimi Gravitation

Yerçekimi sayesinde. Bir mesaj gönderiyorlar?

Gravitation, um eine Botschaft zu senden.