Turkish-German translations for yerleşmek:

ansiedeln · absetzen · siedeln · other translations

yerleşmek ansiedeln

Eğer duyulursa, hiç kimse buraya yerleşmek istemez.

Wenn das herauskäme, würde sich niemand hier ansiedeln.

yerleşmek absetzen

Ben sosyal hizmetler yerleşmek istedi, ama ben ne diyeceğim:

Ich wollte sie beim Sozialdienst absetzen, aber ich sage Ihnen was:

yerleşmek siedeln

Sen tutuklandıktan sonra Louise ve Declan'ın yerini değiştirttim.

Nach deiner Festnahme, siedelte ich Louise und Declan um.