Turkish-German translations for yiyecekler:

Lebensmittel · Nahrungsmittel · other translations

yiyecekler Lebensmittel

Sana biraz yiyecek getirdim

Ich hab Lebensmittel mitgebracht.

Yeterince yiyeceğin var mı?

Sind genug Lebensmittel da?

Çocuklar, içeri girin, uyku tulumları ve yiyecek alın.

Los, Jungs, geht rein und holt Schlafsäcke und Lebensmittel.

Click to see more example sentences
yiyecekler Nahrungsmittel

Neelix, ne kadar yiyecek ayırabiliriz?

Wie viel Nahrungsmittel können wir entbehren?

Mitchell Cafferty'i tutmaktan daha çok yiyeceğe ihtiyacımız var..

Wir brauchen Nahrungsmittel nötiger, als Mitchell Cafferty hier zu behalten.