Turkish-German translations for yok etmek:

zerstören · vernichten · auslöschen · ausrotten · beseitigen · ruinieren · zunichte machen · other translations

yok etmek zerstören

Neden biri beni yok etmek istesin ki?

Warum würde mich jemand zerstören wollen?

Kayıt imleyiciniz yok edildi.

Ihre Funkboje wurde zerstört.

Sen! Her şeyi yok ettin!

Du hast alles zerstört!

Click to see more example sentences
yok etmek vernichten

Galiba onu yok etmek istiyorum.

Ich schätze, ich möchte ihn vernichten.

Bütün deliller yok edilecek.

Alle Beweise werden vernichtet.

Şimdiyse seni yok etmek istiyor.

Jetzt will er dich vernichten.

Click to see more example sentences
yok etmek auslöschen

Her şeyi yok etmiş olmalı.

Sie muss alles ausgelöscht haben.

Doğa da, ölümcül hastalığı yok etmek için enstrümanlar yaratır.

Die Natur erschafft Instrumente, um die Krankheit auszulöschen.

Osgood Kutusu bütün insanlığı yok edebilir.

Die Osgood-Box kann die Menschheit auslöschen.

Click to see more example sentences
yok etmek ausrotten

Eğer bir Cylon virüsüyse yok etmek son derece zor olacaktır.

Wenn es ein zylonischer Virus ist, ist er extrem schwer auszurotten.

Üst düzey tabip subaylarımız insani duyguları ayrıştırmak ve yok etmek için çalışmalarını sürdürüyorlar.

Unsere besten Amtsärzte arbeiten daran, menschliche Gefühle zu isolieren und auszurotten.

yok etmek beseitigen

Algılayıcı etkileşimini yok etmeye çalışıyorum.

Versuche, Sensorinterferenzen zu beseitigen.

yok etmek ruinieren

Eğer kendi kendini yok ettiyse.

Wenn er sich selbst ruinierte.

yok etmek zunichte machen

Elbette, Wang'ın ikinci varsayımını da yok etmeliyim.

Dazu musste ich Wangs zweites Postulat zunichte machen.