Turkish-German translations for yoksulluk:

Armut · other translations

yoksulluk Armut

Yoksulluk, önyargı, acı çekme ve ümitsizlik.

Armut, Vorurteile, Bitterkeit und Verzweiflung.

Daha az yoksulluk, daha az zenginlik" fikrini iyi buluyorum.

Die ldee ist besser: Weniger Armut, weniger Reichtum.

Yoksulluk ve hastalık.

Armut und Krankheit.

Click to see more example sentences