yola

Ama ben bu gece yola çıkıyorum.

Aber ich fahre heute Abend.

Ben de yarın sabah yola çıkmayı düşünüyordum.

Ich denke, ich werde morgen früh losziehen.

Yo, yo, ben kimseyi suçlamıyorum.

Nein, nein, ich beschuldige niemanden.

Ben başka bir yola gideceğim.

Ich gehe einen anderen Weg.

Yarın sabah yola çıkmalıyız.

Wir müssen morgen früh aufbrechen.

Yo, yo, biz bir şey yapmadık.

Nein, wir haben nichts getan!

Yola çıktığımızdan beri voltaj düşüklüğü var.

Wir haben Spannungsabfälle, seitdem wir ausgelaufen sind.

Ne zaman yola çıkmak istersiniz?

Wann wollen Sie aufbrechen?

O zaman yola devam ederiz.

Dann ziehen wir weiter.

Yo, hayır, ben

Nein. Nein, ich