Turkish-German translations for zam:

Gehaltserhöhung · erhöhen · other translations

zam Gehaltserhöhung

Ona herhangi bir zam ya da terfi vermeyeceğime söz veriyorum.

Ich verspreche, ihm keine Gehaltserhöhung oder irgendeine Beförderung zu geben.

Bunun bir zam olduğunu zannetmiyorum.

Das ist wohl keine Gehaltserhöhung.

zam erhöhen

Bay Permerton bana bir zam daha yaptı.

Mr. Pemberton hat mein Gehalt erhöht.