Turkish-German translations for zamanında:

rechtzeitig · pünktlich · längst · beizeiten · vor alter Zeit · other translations

zamanında rechtzeitig

Ama seni tam zamanında yakaladım, değil mi?

Aber ich hab dich noch rechtzeitig erwischt, oder?

Ama asla zamanında aşağıya inemeyeceğiz.

Aber wir können niemals rechtzeitig runterschweben.

Onu tam zamanında yakaladınız.

Sie fanden ihn rechtzeitig.

Click to see more example sentences
zamanında pünktlich

Annem asla zamanında yetişemez.

Meine Mutter ist nie pünktlich.

Aslında tam zamanında geldiniz.

Eigentlich seid ihr pünktlich.

Merhaba! Tam zamanında.

Hey, genau pünktlich.

Click to see more example sentences
zamanında längst

Bu soruşturma uzun zamandır bekleniyordu.

Diese Ermittlung ist längst überfällig.

Uzun zamandır hazır.

Schon längst fertig.

Tamam, o zaman Sheldon dengesiz ve tehlikeli ayrıca bizi şimdiden bir tehdit olarak görüyor.

Okay, Sheldon ist also instabil und gefährlich, zudem sieht er uns längst als Gefahr an.

Click to see more example sentences
zamanında beizeiten

Hepsi zamanında ifşa edilecek.

Es wird alles beizeiten verraten.

zamanında vor alter Zeit

Uzun zaman önce, Eski Çin'de, Gongmen Şehri'ni tavus kuşları yönetiyordu.

Vor langer Zeit im alten China herrschten die Pfauen über die Stadt Gongmen.