Turkish-German translations for zayıf:

schwach · dünn · schlank · mager · armselig · dürr · gebrechlich · schlecht · schwächlich · other translations

zayıf schwach

Değiştirilmiş bir EM sinyali, çok zayıf.

Ein moduliertes EM-Signal. Sehr schwach.

Bir hayat belirtisi, çok zayıf.

Ein Lebenszeichen, sehr schwach.

Zayıf eski demektir.

Schwach bedeutet älter.

Click to see more example sentences
zayıf dünn

Zayıf, güzel, koca memeli.

Dünn, hübsch, großer Busen.

İsmi Oh Dong soo'ymuş, o kadar zayıf, o kadar solgunmuşki ve hiç geçmeyen bir hıçkırığı varmış.

Er hieß OH Dong-soo, ein Mann so dünn und bleich wie Papier. Ihn plagte ein unaufhörlicher Schluckauf.

Uzun ve zayıf; kahverengi paltolu.

Groß und dünn, großer, brauner Mantel.

Click to see more example sentences
zayıf schlank

İyi geceler,. .zayıf kız.

Gute Nacht, schlankes Mädchen.

Zayıf, atletik veya balık etli?

Schlank, athletisch oder üppig?

Seni daha zayıf düşünmüştüm.

Ich dachte, du wärst schlanker.

Click to see more example sentences
zayıf mager

Belki de adam bu yüzden zayıftır.

Vielleicht ist ein Mann deshalb mager.

Hayır, bu çok zayıf.

Sie ist zu mager.

zayıf armselig

Seni zayıf, acınası küçük p kurusu.

Du schwacher, armseliger kleiner Bastard.

zayıf dürr

Zayıf kadınlara karşı bir şeyim yok.

Ich hab nichts gegen dürre Frauen.

zayıf gebrechlich

Tamamen kırılgan ve zayıf.

So gebrechlich und schwach.

zayıf schlecht

Bu şartlar altında çok zayıf.

Unter diesen Umständen, schlecht.

zayıf schwächlich

Çocukken çok zayıf bir kızdı ve her zaman hasta.

Sie war ein sehr schwächliches Kind und sie war immer krank.