zilin

Hoş ve net bir sesin var, bir zil gibi adeta.

Sie haben eine reizende, klare Stimme. Wie eine Glocke.

Daha zil sesini duymadık, değil mi?

Wir haben noch keine Glocke gehört, oder?

Güzel bir zil. Bilgisayarlandırılmış mı?

Nette Türklingel, ist sie computergesteuert?

Aslında, gerçekten zil sesi duyuyorum.

Obwohl, eigentlich höre ich wirklich Glocken.

Ben zil sesi duymadım.

Ich hab keine Glocke gehört.

Fırça, anahtar, zil.

Pinsel, Schlüssel, Glocke.

İnekler neden zil takar?

Warum tragen Kühe Glocken?

O halde zili çalarım.

Dann werde ich läuten.

Kapı zilini çaldım

Ich habe geklingelt!

Zili çaldı durdu.

Sie klingelte ständig.