Turkish-German translations for zorluk:

Herausforderung · Schwierigkeitsgrad · Schwierigkeiten, Schwierigkeit · Hindernisse, Hindernis · other translations

zorluk Herausforderung

Siz her zaman böyle zorlukları sevmişsinizdir Bay Reese.

Sie mochten schon immer Herausforderungen, Mr. Reese.

Zorlukları olmadan olmuyor.

Nicht ohne Herausforderungen.

zorluk Schwierigkeitsgrad

Zorluk derecesi daha yüksek ama başka şansım yok.

Etwas höherer Schwierigkeitsgrad, aber ich habe keine Wahl.

Zorluk seviyesini yükselttiniz efendim.

Sie erhöhten den Schwierigkeitsgrad.

zorluk Schwierigkeiten, Schwierigkeit

Ortada hiçbir zorluk yok binbaşı.

Es gibt keine Schwierigkeiten, Major.

Evet bu yüzden şu anda zorluklar yaşıyorum.

Ja. Darum hab ich jetzt diese Schwierigkeiten.

zorluk Hindernisse, Hindernis

Kimi zaman tahammül sınırlarını aşan zorluklara göğüs gerdiler.

Bezwangen Hindernisse, die zuvor jenseits des Menschenmöglichen lagen.