'Oh

Oh,wer braucht schon Privatsphäre?

Oh,kim gizliliğe ihtiyacı var?

Uh-oh. Keine große Sache.

Mühim bir şey değil.

Oh, Herrum schenkenum unsum Deinum Segenum.

Ey Rımtan-ey bize-ey hametinimer-ey ğışlaba-ey.

Oh nein, nein, nein

Oh, hayır, hayır, hayır

Oh, bitte, bitte, nein, nein.

Oh, lütfen, lütfen, hayır, hayır.

Oh, ich habe auch ein Geschenk für dich.

Oh, benim de sana bir hediyem var.

Oh, ich habe auch etwas für dich.

Ben de senin için bir şey yaptım.

Oh! Komm her, komm her.

Buraya gel, buraya gel!

Oh, vielen Dank für deine Hilfe.

Ah, yardımın için teşekkür ederim.

Oh Gott, nein, nein, nein.

Tanrım, hayır. Hayır, hayır.