ältere

Alte Zigeunerin Ljalja TSCHORNAJA Butscha

Yaşlı Çingene Kadın-Lyalya CHORNAYA Bucha

Deswegen habe ich diese alte jüdische Hollywoodbrille besorgt.

Bu yüzden bu eski Hollywood Yahudi gözlüklerini aldım.

Stattdessen werde ich eine alte neapolitanische Ballade singen.

Bunun yerine eski bir Neapolitan şarkı söyleyeceğim.

Anscheinend habe ich heute Abend zwei alte Freunde verloren.

Görünüşe göre, bu akşam iki kadim dost kaybettim.

Ich hatte auch einen älteren Bruder.

Benim de bir ağabeyim vardı.

Ich werde einen alten Freund besuchen.

Ben eski bir arkadaşımı görmeye gidiyorum.

Ich habe einen älteren Bruder.

Benim de bir ağabeyim var.

Eine alte Freundin.

Eski bir arkadaşım.

Ein altes narnianisches Schwert.

Bu eski bir Narnia kılıcı.

Archäologie, Anthropologie, alte Zivilisationen.

Arkeoloji, antropoloji, antik medeniyetler.