äußert

Diese Leute sind äußerst gefährlich.

Bu insanlar son derece tehlikeli.

Ich habe eine äußerst wichtige Aufgabe für Sie.

Size vereceğim çok önemli bir görev var.

Ich habe ein äußerst ungutes Gefühl.

İçimde çok kötü bir his var.

Diese Differenzierung erscheint Ihnen sicher äußerst zweckmäßig.

Bu sana, ulaşması kolay, bir saygınlık kazandırmış olmalı.

Ein äußerst fähiger deutscher Seemann.

Çok yetenekli bir Alman denizcisi.

Ein äußerst unsoziales Verhalten.

Aşırı derecede anti-sosyal bir davranış.

Diese Decke hatte eine äußerst bunte Vergangenheit.

Bu battaniye çok değişken bir geçmişe sahip.

Sie ist äußerst gefährlich.

Son derece tehlikeli biri.

Ein äußerst sportlicher Gentleman.

Çok sportmen bir beyefendi.

Ihre Sicherheit ist uns äußerst wichtig.

Sizin güvenliğiniz bizim için çok önemli.