ölige

Schmeckt wie ein öliger Kuchen.

Yağlı turta gibi tadı var.

Eine ölige Substanz.

Yağlı bir madde.

Vorsichtig, sie ist etwas ölig.

Dikkat et biraz yağlıdır.

Hier ist ein öliger Rückstand.

Yağlı bir kalıntı seziyorum.

Sie heiratet öligen Ostler.

Yağlı doğu Avrupalıyla evleniyor.