überbringst

Eigentlich wollte ich Euch meine persönlichen Glückwünsche überbringen, Eure Hoheit.

Aslında ben sizi kişisel olarak tebrik etmek istedim, majesteleri.

Ich überbringe eine Nachricht.

Size bir mesaj getirdim.

Überbringt Eurem Musterknaben eine Nachricht Diskret

Bu güvendiğiniz kişiye gizlice bir haber uçurun.

Soll ich ihm eine Nachricht überbringen?

Ona iletmemi istediğiniz bir mesaj var mı?

Ich soll einen Brief überbringen.

Bir mektup götürmesini istiyorum.

Ich überbringe Grüße.

Sana selamlar getirdim.

Überbringe drei Botschaften!

Üç haber ulaştıracaksın.

Du sagtest, Mellifers überbringen Botschaften.

Melliferlerin mesaj ilettiğini söylemiştin.

Seit wann überbringst du Botschaften von Calder?

Ne zamandan beri Calder'dan mesaj getiriyorsun?

Kyla, könntest du den Nohrintruppen eine Botschaft überbringen?

Kyla, Nohrin birliklerine bir mesaj gönderebilir misin?