übersehen için Almanca-Türkçe çeviriler:

kaçırmak · gözden kaçırmak · diğer çevirileri

übersehen kaçırmak

Aber ich übersehe immer noch etwas.

Ama gözden kaçırdığım bir şey var.

Vielleicht habe ich etwas übersehen.

Belki kaçırdığım bir şeyler vardır.

Hatte ich etwas übersehen?

Kaçırdığım bir şey mi var?

übersehen gözden kaçırmak

Aber ich übersehe immer noch etwas.

Ama gözden kaçırdığım bir şey var.

Wie konnten Sie das übersehen?

Bunu nasıl gözden kaçırdın?

Nichts gegen TARU aber die simple Tatsache ist, sie müssen etwas übersehen haben.

TYMB alınmasın, ama basit gerçek şu ki, bir şeyi gözden kaçırmış olmalılar.