überstehen

Ein Gentleman übersteht alles.

Bir beyefendi her şeyi yaşar.

Wenn ich eine interne Morduntersuchung überstehe.

Tabii İç İşleri'nin cinayet soruşturmasından aklanırsam.

Du hast eine Todeserfahrung überstanden während einer grässlichen Folterung.

Sen bir işkencenin ortasından, ölüme yakın bir deneyimden sağ çıktın.

Jetzt ist alles überstanden, Susie.

Şimdi her şey sona erdi, Susie.

Er wird ein paar Stunden überstehen.

İyi olacak, birkaç saat içinde.

Aber wir werden diese Nacht überstehen, ok?

Ama bu geceyi atlatacağız, anlaştık mı?

Wie sonst übersteht man einen Winter in Haven, Maine?

Başka türlü Haven, Maine'de bir kış nasıl geçer?

Wir werden das überstehen, wie alles andere auch.

Diğer her şeyi atlattığımız gibi bunu da atlatacağız.

Es ist überstanden, Scott.

Bu neticelendi, Scott.

Jeder wird es überstehen, versprochen.

Herkes iyi olacak. Söz veriyorum.