übrigens için Almanca-Türkçe çeviriler:

bu arada · ayrıca · diğer çevirileri

übrigens bu arada

Ich hab übrigens einen neuen Co-Piloten für Sie.

Bu arada, senin için yeni bir yardımcı pilot var.

Wie geht's da übrigens voran?

Bu arada, o nasıl gidiyor?

Ich bin Marcus übrigens.

Bu arada, ben Marcus.

übrigens ayrıca

Übrigens, keine separaten Deals.

Bu arada ayrı anlaşma yok.

Und du bist jetzt übrigens Onkel.

Ayrıca bu arada, artık Amca sensin.

Das finde ich übrigens beruhigend.

Ayrıca bunu rahatlatıcı buluyorum.