Abweichler

Abweichler Kriminelle, in der Erdensprache.

Sapkınlar Dünyadaki değiminizle "Suçlular".

Außer im Kampf macht ein Abweichler alles rückwärts.

Savaş dışında, bir aykırı daima herşeyin tersini yapar.